Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 23 noiembrie 2015 - Strasbourg

7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (DIV) în Letonia (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Proiect de buget rectificativ nr. 8 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor - Poziția Consiliului din 10 noiembrie 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (2014/2252(INI)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Raport referitor la rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele de politică externă ale UE (2015/2104(INI)) - AFET - Raportor: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Raport referitor la dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (2014/2211(INI)) - ITRE - Raportor: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Raport referitor la reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (2014/2237(INI)) - EMPL - Raportoare: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI - Raportor: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Raport referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (2015/2107(INI)) - EMPL - Raportor: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Raport referitor la politica de coeziune și comunitățile marginalizate (2014/2247(INI)) - REGI - Raportoare: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***IRaport suplimentar referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Raport referitor la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (2015/2063(INI)) - LIBE - Raportoare: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (2015/2066(INI)) - TAXE - Raportoare: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- ***Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud (CCSBT) referitor la calitatea Uniunii de membru al Comisiei extinse din cadrul Convenției pentru conservarea tonului roșu din sud (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH - Raportor: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG - Raportor: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015: Resurse proprii și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) de Comitetul de conciliere

Procedura bugetară 2016 – document de conciliere – text comun (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

4) de Delegația Parlamentului la Comitetul de conciliere

Raport privind proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, aprobat de Comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) – Comisia BUDG - Raportori: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate