Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 23. november 2015 - Strasbourg

7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Latviji (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog spremembe proračuna št. 8 k splošnemu proračunu za leto 2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo podatkov - Stališče Sveta z dne 10. novembra 2015 (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za štiri leta (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od odborov

- Poročilo o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 (2014/2252(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Poročilo o vlogi Evropske unije v Združenih narodih – kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU (2015/2104(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Poročilo o razvoju trajnostne evropske industrije navadnih kovin (2014/2211(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Poročilo o zmanjševanju neenakosti s posebnim poudarkom na revščini otrok (2014/2237(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Poročilo o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (2015/2107(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Poročilo o kohezijski politiki in obrobnih skupnostih (2014/2247(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju (prenovitev) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A8-0315/2015)

- Poročilo o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij (2015/2063(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom (2015/2066(INI)) - Odbor TAXE - Poročevalke: Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Komisijo za ohranitev južnega modroplavutega tuna (CCSBT) glede članstva Unije v razširjeni komisiji Konvencije za ohranitev južnega modroplavutega tuna (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) od spravnega odbora

- Proračunski postopek 2016 - Dokument spravnega postopka – Skupno besedilo (14195/2015 - C8-0353/2015 – 2015/2132(BUD))

4) od parlamentarne delegacije v spravnem odboru

- Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalca: Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov