Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna juni I och II och juli 2015 finns tillgängliga på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy