Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 23. november 2015 - Strasbourg

10. Tööplaan
CRE

Jagati välja november II 2015 täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 571.857/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus viia arutelu uue loomade heaolu strateegia üle aastateks 2016–2020 (PDOJ, punkt 79) lõpule resolutsiooni ettepanekute esitamisega, mis pandaks hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Fredrick Federley, kes oli taotluse poolt, ja Michèle Alliot-Marie, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (149 poolt, 139 vastu, erapooletuid 40).

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 24. november kell 12.00

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 25. november kell 12.00

muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekutele: kolmapäev, 25. november kell 13.00

taotlus eraldi ja osade kaupa hääletuseks: kolmapäev, 25. november kell 19.00.

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lükata hääletus Ferreira– Theureri raporti üle, mis käsitleb maksualaseid siduvaid eelotsuseid ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmeid (A8-0317/2015) (PDOJ, punkt 23) edasi neljapäevale, kui TAXE-erikomisjoni volitusi ei pikendata.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Fabio De Masi, kes oli taotluse poolt, ning Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel ja Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, kes kinnitasid, et nende fraktsioonid toetavad TAXE-erikomisjoni volituste pikendamist.

Philippe Lamberts võttis oma taotluse tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika