Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 23. marraskuuta 2015 - Strasbourg

10. Käsittelyjärjestys
CRE

Marraskuun II 2015 (PE 571.857/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että uutta eläinten hyvinvointia koskevaa strategiaa vuosille 2016–2020 (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 79) koskevan keskustelun päätteeksi annetaan päätöslauselmaesitykset, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Anja Hazekamp, joka perusteli pyynnön, Fredrick Federley, joka kannatti pyyntöä, ja Michèle Alliot-Marie, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (149 puolesta, 139 vastaan, 40 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

päätöslauselmaesitykset: tiistaina 24. marraskuuta klo 12.00

tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset: keskiviikkona 25. marraskuuta klo 12.00

tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 25. marraskuuta klo 13.00

erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 25. marraskuuta klo 19.00.

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että äänestystä Ferreiran ja Theurerin mietinnöstä ”Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet” (A8-0317/2015) (lopullisen esityslistaluonnoksen 23 kohta) lykättäisiin torstaille, jollei TAXE-erityisvaliokunnan toimeksiantoa jatketa.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön, Fabio De Masi, joka kannatti pyyntöä, Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta ja Peter Simon S&D-ryhmän puolesta vahvistaakseen, että heidän ryhmänsä tukevat TAXE-valiokunnan toimeksiannon jatkamista.

Philippe Lamberts peruutti pyyntönsä.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö