Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

10. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. lapkričio mėn. II sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 571.857/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

GUE/NGL frakcija paprašė užbaigti diskusijas dėl Naujosios 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategijos (plenarinių posėdžių darbotvarkės projekto PDOJ 79 punktas) pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį, pateikimu.

Kalbėjo: Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, ji pateikė prašymo pagrindimą, Fredrick Federley pasisakė už prašymo patenkinimą ir Michèle Alliot-Marie pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (149 balsavo už, 139 – prieš, 40 susilaikė) patenkino prašymą.

Nustatyti šie terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijų: antradienis, lapkričio 24 d., 12:00 val.

pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: trečiadienis, lapkričio 25 d., 12:00 val.

bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: trečiadienis, lapkričio 25 d., 13:00 val.

prašymai dėl balsavimo dalimis ir atskirų balsavimų: trečiadienis, lapkričio 25 d., 19:00 val.

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Frakcija Verts/ALE paprašė atidėti ketvirtadieniui balsavimą dėl pranešimo, kurį parengė nariai E. Ferreira ir M.Theurer tema „Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės“ (A8-0317/2015) (plenarinių posėdžių darbotvarkės projekto PDOJ 23 punktas), jei nebūtų pratęsti Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto (TAXE) įgaliojimai.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pateikė prašymo pagrindimą, Fabio De Masi pasisakė už prašymo patenkinimą, Manfred Weber PPE frakcijos vardu ir Peter Simon S&D frakcijos vardu, jiedu patvirtino, kad jų atitinkamos frakcijos pritaria tam, kad būtų pratęsti TAXE komiteto įgaliojimai.

Philippe Lamberts atsiėmė savo prašymą.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinė informacija - Privatumo politika