Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 23. novembris - Strasbūra

10. Darba kārtība
Stenogramma

Bija izdalīts 2015. gada novembra otrās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 571.857/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums slēgt debates par jautājumu “Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam“ (PDOJ 79. punkts), iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsošana notiktu ceturtdien.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, Fredrick Federley, kurš to atbalstīja, un Michèle Alliot-Marie, kura iebilda pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (149 par, 139 pret, 40 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdiena, 24. novembris, plkst. 12.00;

grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi: trešdiena, 25. novembris, plkst. 12.00;

grozījumi kopīgajos rezolūcijas priekšlikumos: trešdiena, 25. novembris, plkst. 13.00;

pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdiena, 25. novembris, plkst. 19.00.

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums balsošanu par Ferreira – Theurer ziņojumu par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem (A8-0317/2015) (PDOJ 23. punkts) pārcelt uz ceturtdienu, ja TAXE īpašās komitejas pilnvaru termiņš netiek pagarināts.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Fabio De Masi, kurš to atbalstīja, Manfred Weber PPE grupas vārdā un Peter Simon S&D grupas vārdā, kuri norādīja, ka viņu attiecīgās grupas atbalsta TAXE komitejas pilnvaru termiņa pagarināšanu.

Philippe Lamberts atsauca savu pieprasījumu.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika