Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 23 noiembrie 2015 - Strasbourg

10. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din noiembrie II 2015 (PE 571.857/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Solicitarea Grupului GUE/NGL de a închide dezbaterea privind O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (punctul 79 din PDOJ) prin depunerea propunerilor de rezoluție, care vor fi puse la vot joi.

Au intervenit: Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat solicitarea, Fredrick Federley, în favoarea solicitării, și Michèle Alliot-Marie, împotriva solicitării.

Cu VE (149 pentru, 139 împotrivă, 40 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:

propuneri de rezoluție: marți, 24 novembre, 12:00

amendamente și propuneri comune de rezoluție: miercuri, 25 novembre, 12:00

amendamente la propunerile de rezoluții comune: miercuri, 25 novembre, 13:00

cereri de voturi separate și voturi pe părți: miercuri, 25 novembre, 19:00

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Solicitarea Grupului Verts/ALE de a amâna pentru joi votarea raportului Ferreira – Theurer privind Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (A8-0317/2015) (punctul 23 din PDOJ), în cazul în care nu se prelungește mandatul Comisiei speciale TAXE.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat solicitarea, Fabio De Masi, în favoarea solicitării, Manfred Weber, în numele Grupului PPE, și Peter Simon, în numele Grupului S&D, ultimi doi pentru a-și asigura grupurile repsective de susținerea prelungirii mandatului Comisiei TAXE.

Philippe Lamberts și-a retras cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate