Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 23. november 2015 - Strasbourg

10. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo novembrsko delno zasedanje 2015 (PE 571.857/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine GUE/NGL za zaključitev razprave o novi strategiji za dobro počutje živali za obdobje 2016–2020 (točka 79 PDOJ) z vložitvijo predlogov resolucij, o katerih bi se glasovalo v četrtek.

Govorili so Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, Fredrick Federley, ki je podprl zahtevo, in Michèle Alliot-Marie, ki ji je nasprotovala.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (149 glasov za, 139 glasov proti, 40 vzdržanih glasov).

Postavljeni so bili naslednji končni roki za predložitev dokumentov:

predlogi resolucij: torek, 24. novembra, ob 12:00

predlogi sprememb in skupni predlogi resolucij: sreda, 25. novembra, ob 12:00

predlogi sprememb k skupnim predlogom resolucij: sreda, 25. novembra, ob 13:00

zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 25. novembra, ob 19:00

Torek

Ni sprememb.

Sreda

Zahteva skupine Verts/ALE o preložitvi četrtkovega glasovanja o poročilu (Ferreira – Theurer) o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom (A8-0317/2015) (točka 23 PDOJ), če mandat posebnega odbora TAXE ne bo podaljšan.

Govorili so Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo, Fabio De Masi, ki je podprl zahtevo, ter Manfred Weber v imenu skupine PPE in Peter Simon v imenu skupine S&D, ki sta zagotovila, da njuni skupini podpirata podaljšanje mandata odbora TAXE.

Philippe Lamberts je umaknil zahtevo.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov