Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 23. marraskuuta 2015 - Strasbourg

12. Ihmisoikeudet EU:n ja Vietnamin välisissä kauppaneuvotteluissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000116/2015), jonka ovat laatineet Bernd Lange ja Marietje Schaake INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Ihmisoikeudet EU:n ja Vietnamin välisissä kauppaneuvotteluissa (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias parlamentin valiokuntakokousten järjestämisestä Strasbourgin täysistuntojen aikaan (puhemies merkitsi asian tiedoksi), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ja Miroslav Mikolášik.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö