Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

12. Žmogaus teisės ES ir Vietnamo prekybos derybose (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000116/2015), kurį Komisijai pateikė Bernd Lange ir Marietje Schaake INTA komiteto vardu: Žmogaus teisių klausimo kėlimas per ES ir Vietnamo prekybos derybas (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange pristatė klausimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias dėl Parlamento komitetų posėdžių organizavimo tvarkos vykstant sesijai Strasbūre (Pirmininkė pasižymėjo šį klausimą), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika