Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 23. novembris - Strasbūra

12. Cilvēktiesību jautājums ES un Vjetnamas tirdzniecības sarunās (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000116/2015) un kuru uzdeva Bernd Lange un Marietje Schaake INTA komitejas vārdā Komisijai: Cilvēktiesību jautājums ES un Vjetnamas tirdzniecības sarunās (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias par Parlamenta komiteju sanāksmju organizēšanu Strasbūras plenārsesiju laikā (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika