Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 23. november 2015 - Strasbourg

12. Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom (razprava)
Dobesedni zapis

Vprašanje za ustni odgovor (O-000116/2015), ki sta ga postavila Bernd Lange in Marietje Schaake, v imenu odbora INTA, Komisiji: Človekove pravice v trgovinskih pogajanjih med EU in Vietnamom (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange je predstavil vprašanje.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias, o organizaciji sej parlamentarnih odborov med plenarnimi zasedanji v Strasbourgu (predsedujoča je to vzela na znanje), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică in Miroslav Mikolášik.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov