Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 23. marraskuuta 2015 - Strasbourg

13. Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Nicola Danti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö