Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

13. Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Nicola Danti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslaget (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 26.11.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy