Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2957(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000141/2015

Внесени текстове :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Разисквания :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 23 ноември 2015 г. - Страсбург

14. Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000141/2015), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Albert Deß, от името на групата PPE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Jahr, и Clara Eugenia Aguilera García.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas и Jonathan Arnott.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 26.11.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност