Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2957(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000141/2015

Indgivne tekster :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Forhandlinger :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 23. november 2015 - Strasbourg

14. En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000141/2015) af Czesław Adam Siekierski for AGRI til Kommissionen: En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Albert Deß for PPE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, og Clara Eugenia Aguilera García.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas og Jonathan Arnott.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 26.11.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik