Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2957(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000141/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Keskustelut :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 23. marraskuuta 2015 - Strasbourg

14. Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000141/2015) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Jahr, ja Clara Eugenia Aguilera García.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas ja Jonathan Arnott.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö