Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2957(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000141/2015

Ingediende teksten :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Debatten :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 23 november 2015 - Straatsburg

14. Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000141/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Jahr, en Clara Eugenia Aguilera García.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.6 van de notulen van 26.11.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid