Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2957(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000141/2015

Teksty złożone :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Debaty :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 23 listopada 2015 r. - Strasburg

14. Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000141/2015), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Nowa strategia w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski rozwinął pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Albert Deß w imieniu grupy PPE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alberta Deßa, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Jahra, i Clara Eugenia Aguilera García.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 26.11.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności