Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2957(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000141/2015

Ingivna texter :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Debatter :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg

14. En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000141/2015) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Paolo De Castro för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Albert Deß för PPE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Jahr, och Clara Eugenia Aguilera García.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas och Jonathan Arnott.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 26.11.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy