Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Κατάθεση εγγράφων
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)
 12.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΕΕ-Βιετνάμ (συζήτηση)
 13.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (συζήτηση)
 14.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (συζήτηση)
 15.Μείωση των ανισοτήτων με ειδική εστίαση στην παιδική φτώχεια (σύντομη παρουσίαση)
 16.Πολιτική συνοχής και περιθωριοποιημένες κοινότητες (σύντομη παρουσίαση)
 17.Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (145 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (175 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (240 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου