Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 23. november 2015 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Tööplaan
 11.Doha arengukava hetkeseis enne WTO kümnendat ministrite konverentsi (arutelu)
 12.Inimõigused ELi ja Vietnami vahelistes kaubandusläbirääkimistes (arutelu)
 13.Ecuadori ühinemine ELi ja selle liikmesriikide ning Colombia ja Peruu vahel sõlmitud kaubanduslepinguga (arutelu)
 14.Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016–2020 (arutelu)
 15.Ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine (lühiettekanne)
 16.Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseeritud kogukonnad (lühiettekanne)
 17.ELi roll ÜROs (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (126 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (148 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika