Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 23. marraskuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Dohan kehitysohjelman tilanne ennen WTO:n kymmenettä ministerikokousta (keskustelu)
 12.Ihmisoikeudet EU:n ja Vietnamin välisissä kauppaneuvotteluissa (keskustelu)
 13.Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (keskustelu)
 14.Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 (keskustelu)
 15.Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen (lyhyt esittely)
 16.Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt (lyhyt esittely)
 17.EU:n rooli YK:ssa (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (150 kb) Läsnäololista (36 kb) 
 
Pöytäkirja (221 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö