Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 23 noiembrie 2015 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de a 10-a Conferință ministerială a OMC (dezbatere)
 12.Drepturile omului în cadrul negocierilor comerciale dintre UE și Vietnam (dezbatere)
 13.Aderarea Ecuadorului la Acordul comercial dintre UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (dezbatere)
 14.O nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020 (dezbatere)
 15.Reducerea inegalităților, în special a sărăciei în rândul copiilor (prezentare succintă)
 16.Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (prezentare succintă)
 17.Rolul UE în cadrul ONU (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (134 kb) Lista de prezenţă (57 kb) 
 
Proces-verbal (173 kb) Lista de prezenţă (36 kb) 
 
Proces-verbal (228 kb) Lista de prezenţă (62 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate