Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 23 november 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 10.Arbetsplan
 11.Läget för utvecklingsagendan från Doha inför WTO:s tionde ministerkonferens (debatt)
 12.Mänskliga rättigheter i handelsförhandlingarna mellan EU och Vietnam (debatt)
 13.Ecuadors anslutning till handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (debatt)
 14.En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020 (debatt)
 15.Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (kortfattad redogörelse)
 16.Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (kortfattad redogörelse)
 17.EU:s roll i FN (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (129 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (148 kb) Närvarolista (36 kb) 
 
Protokoll (224 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy