Indeks 
Zapisnik
PDF 224kWORD 168k
Ponedjeljak, 23. studenog 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 6.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 9.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 10.Plan rada
 11.Stanje Razvojnog plana iz Dohe uoči 10. ministarske konferencije WTO-a (rasprava)
 12.Ljudska prava u pregovorima o trgovini između EU-a i Vijetnama (rasprava)
 13.Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini između EU-a te Kolumbije i Perua (rasprava)
 14.Nova strategija za dobrobit životinja 2016. - 2020. (rasprava)
 15.Smanjenje nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvo djece (kratko predstavljanje)
 16.Kohezijska politika i marginalizirane zajednice (kratko predstavljanje)
 17.Uloga EU-a u okviru UN-a (kratko predstavljanje)
 18.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o terorističkim napadima koji su 13. studenog 2015. pogodili Pariz, a 20. studenog 2015. Bamako.

Parlament je minutom šutnje odao počast žrtvama terorizma.

Predsjednik je odao počast bivšem njemačkom kancelaru Helmutu Schmidtu, koji je preminuo 10. studenog 2015.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Sastav Parlamenta

Marek Józef Gróbarczyk i Dawid Bohdan Jackiewicz izabrani su za članove poljske vlade. Parlament je postupio u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima prema kojem je ta funkcija nespojiva s funkcijom zastupnika u Europskom parlamentu te je konstatirao da od 16. studenog 2015. više neće obnašati funkciju zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna poljska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Bolesławu G. Piechi u okviru postupka koji se provodi za upravni prekršaj.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 25. studenog 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera (00053/2015/LEX - C8-0365/2015 - 2015/0090(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (00041/2015/LEX - C8-0364/2015 - 2014/0017(COD));

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (00035/2015/LEX - C8-0363/2015 - 2013/0264(COD));

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) i o zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/681/PUP (00045/2015/LEX - C8-0362/2015 - 2014/0217(COD));

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (00038/2015/LEX - C8-0361/2015 - 2013/0435(COD));

- Odluka europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja i zajedničkih okvira za europske javne uprave, poduzetnike i građane (program ISA2) kao sredstva modernizacije javnog sektora (00052/2015/LEX - C8-0360/2015 - 2014/0185(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (00065/2015/LEX - C8-0359/2015 - 2013/0246(COD));

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ (00037/2015/LEX - C8-0356/2015 - 2014/0096(COD));

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (00042/2015/LEX - C8-0355/2015 - 2013/0442(COD));

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (00066/2015/LEX - C8-0343/2015 - 2013/0309(COD)).


7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD) u Latviji (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI

- Nacrt izmjene proračuna br. 8 za opći proračun za 2015.: Vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka - Stajalište Vijeća od 10. studenoga 2015. (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine (12773/2015 - C8-0354/2015 - 2015/0229(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

2) parlamentarnih odbora

- Izvješće o godišnjim izvješćima za 2012. i 2013. o supsidijarnosti i proporcionalnosti (2014/2252(INI)) - JURI - : Sajjad Karim (A8-0301/2015)

- Izvješće o ulozi EU-a u okviru UN-a – kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike EU-a (2015/2104(INI)) - AFET - : Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

- Izvješće o razvoju održive europske industrije osnovnih metala (2014/2211(INI)) - ITRE - : Edouard Martin (A8-0309/2015)

- Izvješće o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvo djece (2014/2237(INI)) - EMPL - : Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - AGRI - : Martin Häusling (A8-0311/2015)

- Izvješće o strateškom okviru EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. – 2020. (2015/2107(INI)) - EMPL - : Ole Christensen (A8-0312/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2494/95 (COM(2014)0724 - C8-0283/2014 - 2014/0346(COD)) - ECON - : Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

- Izvješće o kohezijskoj politici i marginaliziranim zajednicama (2014/2247(INI)) - REGI - : Terry Reintke (A8-0314/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o posredovanju u osiguranju (preinaka) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - : Werner Langen (A8-0315/2015)

- Izvješće o suzbijanju radikalizacije i novačenja europskih građana u terorističke organizacije (2015/2063(INI)) - LIBE - : Rachida Dati (A8-0316/2015)

- Izvješće o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka (2015/2066(INI)) - TAXE - : Elisa Ferreira, Michael Theurer (A8-0317/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o zaključivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Komisije za očuvanje južne plavoperajne tune (CCSBT) u vezi s članstvom Unije u proširenoj komisiji Konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)) - PECH - : Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

- Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju radi isplate predujmova u proračunu za 2016. (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)) - BUDG - : Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

- Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti za hitne proračunske mjere za rješavanje izbjegličke krize u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)) - BUDG - : José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015. – vlastita sredstva i Europski nadzornik za zaštitu podataka (13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)) - BUDG - : Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

3) Odbora za mirenje

- Proračunski postupak za 2016. - dokument o mirenju - zajednički tekst (14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD))

4) izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje

- Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDE - : Gérard Deprez, José Manuel Fernandes (A8-0333/2015)


8. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000126/2015) koje je postavila Iratxe García Pérez, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Uklanjanje nasilja nad ženama u EU-u (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015);

—   (O-000116/2015) koje su postavili Bernd Lange i Marietje Schaake, u ime Odbora INTA, Komisiji: Ljudska prava u okviru pregovora između EU-a i Vijetnama (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015);

—   (O-000141/2015) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Nova strategija za dobrobit životinja 2016. - 2020. (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015);

—   (O-000147/2015) koje je postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, Komisiji: Obrazovanje djece u izvanrednim situacijama i dugotrajnim krizama (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015).


9. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom prve i druge sjednice lipnju i na sjednici u srpnju 2015. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


10. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za drugu plenarnu sjednicu u studenom 2015. (PE 571.857/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba GUE/NGL-a za zaključivanje rasprave o Novoj strategiji za dobrobit životinja 2016. – 2020. (točka 79. konačnog prijedloga dnevnog reda) podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorili su: Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, Fredrick Federley, za zahtjev, i Michèle Alliot-Marie, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (149 za, 139 protiv, 40 uzdržan) odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:

prijedlozi rezolucije: utorak 24. studenog, 12:00

amandmani i zajednički prijedlozi rezolucija: srijeda 25. studenog, 12:00

amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija: srijeda 25. studenog, 13:00

zahtjevi za glasovanje po dijelovima i odvojeno glasovanje: srijeda 25. studenog, 19:00.

Utorak

Nema predloženih izmjena.

Srijeda

Zahtjev Kluba Verts/ALE-a za odgađanje glasovanja o izvješću Ferreira – Theurer o Odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka (A8-0317/2015) (točka 23. konačnog prijedloga dnevnog reda) za četvrtak, ako se mandat Posebnog odbora TAXE ne produži.

Govorili su: Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je obrazložio zahtjev, Fabio De Masi, za zahtjev, Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a koji su željeli iskazati da njihovi klubovi zastupnika podržavaju produženje mandata Odbora TAXE.

Philippe Lamberts je povukao svoj zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


11. Stanje Razvojnog plana iz Dohe uoči 10. ministarske konferencije WTO-a (rasprava)

Izjava Komisije: Stanje Razvojnog plana iz Dohe uoči 10. ministarske konferencije WTO-a (2015/2632(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Pablo Zalba Bidegain, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, William (The Earl of) Dartmouth, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Christofer Fjellner, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Davor Ivo Stier, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Hans-Olaf Henkel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Dita Charanzová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Lola Sánchez Caldentey, Tiziana Beghin, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Jarosław Wałęsa, Nicola Danti, Christofer Fjellner, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Alessia Maria Mosca, Bogdan Brunon Wenta i Pedro Silva Pereira.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paul Rübig, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Maria Lidia Senra Rodríguez.

Govorila je Cecilia Malmström.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Bernd Lange i Pablo Zalba Bidegain, u ime Odbora INTA, o stanju Razvojnog plana iz Dohe uoči Desete ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije (2015/2632(RSP)) (B8-1230/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika od 26.11.2015..

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


12. Ljudska prava u pregovorima o trgovini između EU-a i Vijetnama (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000116/2015) koje su postavili Bernd Lange i Marietje Schaake, u ime Odbora INTA, Komisiji: Ljudska prava u okviru pregovora između EU-a i Vijetnama (2015/2821(RSP)) (B8-1106/2015)

Bernd Lange obrazložio je pitanje.

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christofer Fjellner, David Martin, Julie Girling, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Notis Marias, o organiziaciji sjednica parlamentarnih odbora tijekom plenarnih sjednica u Strasbourgu (Predsjednica je to primila na znanje), Pedro Silva Pereira, Jan Zahradil i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică i Miroslav Mikolášik.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.


13. Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini između EU-a te Kolumbije i Perua (rasprava)

Izjava Komisije: Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini između EU-a te Kolumbije i Perua (2015/2656(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gabriel Mato, Ramón Jáuregui Atondo, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Nicola Danti.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorila je Cecilia Malmström.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika od 26.11.2015..


14. Nova strategija za dobrobit životinja 2016. - 2020. (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000141/2015) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Nova strategija za dobrobit životinja 2016. - 2020. (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Czesław Adam Siekierski obrazložio je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Albert Deß, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Keith Taylor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Elisabeth Köstinger, Jeppe Kofod, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Albert Deß, Pascal Durand, Marco Zullo, Daniel Buda, Marlene Mizzi, Julie Girling, Josep-Maria Terricabras, Annie Schreijer-Pierik, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Jahr, i Clara Eugenia Aguilera García.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Daniel Dalton, Franc Bogovič, Paul Brannen, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida i Ricardo Serrão Santos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Miroslav Mikolášik, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Müller, Miguel Viegas i Jonathan Arnott.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika od 26.11.2015..


15. Smanjenje nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvo djece (kratko predstavljanje)

Izvješće o smanjenju nejednakosti s posebnim naglaskom na siromaštvo djece [2014/2237(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

Inês Cristina Zuber održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Laura Agea, Michaela Šojdrová, Maria Grapini i Patricija Šulin.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 24.11.2015..


16. Kohezijska politika i marginalizirane zajednice (kratko predstavljanje)

Izvješće o kohezijskoj politici i marginaliziranim zajednicama [2014/2247(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Terry Reintke (A8-0314/2015)

Terry Reintke održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato i Ruža Tomašić.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Točka je zaključena.

Glasovanje: 24. studenog 2015.


17. Uloga EU-a u okviru UN-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o ulozi EU-a u okviru UN-a – kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike EU-a [2015/2104(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

Paavo Väyrynen održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira i James Carver.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: 24. studenog 2015.


18. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Deirdre Clune, Maria Grapini, Beatrix von Storch, Yana Toom, João Ferreira, Jordi Sebastià, Margot Parker, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Janusz Korwin-Mikke, Eva Paunova, Viorica Dăncilă, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Tiziana Beghin, Romana Tomc, Jonás Fernández, Notis Marias, Jozo Radoš, Martina Anderson, Francesc Gambús, Tonino Picula, Pál Csáky, Claudia Țapardel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Claude Rolin i István Ujhelyi.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 571.857/OJMA).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:40 sati.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Radev, Radoš, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Ţurcanu, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti