Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 24. listopadu 2015 - Štrasburk

3. Stav energetické unie (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Stav energetické unie (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly a Miroslav Poche.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet a Lefteris Christoforou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos a Victor Negrescu.

Vystoupil Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.

Vystoupili: Marek Jurek a Maria Grapini k rozdělení řečnické doby a k vedení rozpravy (předsedající připomněl platný postup).

Právní upozornění - Ochrana soukromí