Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras

3. Energetikos sąjungos padėtis (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Energetikos sąjungos padėtis (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Morten Helveg Petersen ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hans-Olaf Henkel), nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Klaus Buchner), Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly ir Miroslav Poche.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claude Turmes), Olle Ludvigsson, Ivo Belet ir Lefteris Christoforou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos ir Victor Negrescu.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo: Marek Jurek ir Maria Grapini dėl kalbėjimo laiko skyrimo ir dėl diskusijų eigos (Pirmininkas priminė glaiojančią tvarką).

Teisinė informacija - Privatumo politika