Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 24 ta' Novembru 2015 - Strasburgu

3. Stat tal-Unjoni tal-Enerġija (dibattitu)
CRE

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Stat tal-Unjoni tal-Enerġija (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Dan Nica f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Morten Helveg Petersen f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly u Miroslav Poche.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet u Lefteris Christoforou.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos u Victor Negrescu.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

Id-dibattitu ngħalaq.

Interventi ta': Marek Jurek u Maria Grapini dwar it-tqassim tal-ħin għall-interventi u dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President fakkar x'inhi l-proċedura fis-seħħ).

Avviż legali - Politika tal-privatezza