Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0175(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0315/2015

Внесени текстове :

A8-0315/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Гласувания :

PV 24/11/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0400

Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

4. Застрахователно посредничество***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Jonathan Hill (член на Комисията).

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Catherine Stihler, от името на групата S&D, Ashley Fox, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Isabella De Monte, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се: Jonathan Hill и Werner Langen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 24.11.2015.

(Заседанието беше прекратено в 12 ч.)

(от 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът се събра по случай връчването на наградата „LUX“)

(Заседанието беше възобновено в 12.30 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност