Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0175(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0315/2015

Indgivne tekster :

A8-0315/2015

Forhandlinger :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Afstemninger :

PV 24/11/2015 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0400

Protokol
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg

4. Forsikringsformidling***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Talere: Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Catherine Stihler for S&D-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Isabella De Monte, Notis Marias og Nicola Caputo.

Talere: Jonathan Hill og Werner Langen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 24.11.2015.

(Mødet udsat kl. 12.00)

(Fra kl. 12.00 til 12.30 samledes Parlamentet i anledning af overrækkelsen af LUX-prisen)

(Mødet genoptaget kl. 12.30)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik