Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0175(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0315/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0315/2015

Keskustelut :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Äänestykset :

PV 24/11/2015 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0400

Pöytäkirja
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - Strasbourg

4. Vakuutusedustus***I (keskustelu)
CRE

Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Catherine Stihler S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz ja Romana Tomc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Isabella De Monte, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Jonathan Hill ja Werner Langen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2015, kohta 5.5.

(Istunto keskeytettiin klo 12.00.)

(Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.30 LUX-palkinnon luovutustilaisuuteen.)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.30)

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö