Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0175(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0315/2015

Teksty złożone :

A8-0315/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Głosowanie :

PV 24/11/2015 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0400

Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg

4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Catherine Stihler w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Isabella De Monte, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Jonathan Hill i Werner Langen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 24.11.2015.

(Posiedzenie zawieszono o godz. 12.00)

(w godz. 12.00-12.30 Parlament zgromadził się z okazji wręczenia nagrody LUX)

(Posiedzenie wznowiono o godz. 12.30)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności