Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0175(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0315/2015

Ingivna texter :

A8-0315/2015

Debatter :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Omröstningar :

PV 24/11/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0400

Protokoll
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg

4. Försäkringsförmedling***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Catherine Stihler för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Isabella De Monte, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Jonathan Hill och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 24.11.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.00)

(Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet med anledning av utdelningen av LUX-priset.)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.30)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy