Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras

5. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo João Ferreira, jis paprašė, kad būtų iš dalies pakeistas Europos Parlamento narių statutas, numatant pakaitinę narystę EP nario ilgalaikio nebuvimo darbe atveju.


5.1. Tam tikrų Šengeno acquis aktų panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinami tam tikri laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisės aktai [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0396)


5.2. Tam tikrų Šengeno acquis aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinami tam tikri teisės aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0397)


5.3. Tam tikrų aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, panaikinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri teisės aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0398)


5.4. Įstojimas į Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinę komisiją ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australinių tunų apsaugos komisijos (CCSBT) susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Sąjungos narystės Australinių tunų apsaugos konvencijos išplėstinėje komisijoje pasirašymo Europos Sąjungos vardu projekto [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0399)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.5. Draudimo tarpininkavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo (nauja redakcija) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0315/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2015)0400)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2015)0400)


5.6. Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (balsavimas)

Pranešimas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui [2014/2237(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė Tautų ir laisvės Europos frakcija ENF)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0401)


5.7. Sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir marginalizuotų bendruomenių [2014/2247(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0402)


5.8. ES vaidmuo JT (balsavimas)

Pranešimas "ES vaidmuo JT: kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus" [2015/2104(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0403)

Teisinė informacija - Privatumo politika