Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Werner Langen - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan и Jonathan Arnott

Доклад Inês Cristina Zuber - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Филиз Хюсменова, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds и Jonathan Arnott

Доклад Terry Reintke - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver и Jonathan Arnott

Доклад Paavo Väyrynen - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James и Bill Etheridge.

Правна информация - Политика за поверителност