Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Theresa Griffin informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Theresa Griffin informovala, že bola prítomná na schôdzach v pondelok 20. októbra 2014, v pondelok 24. novembra 2014, v stredu 28. januára 2015, v pondelok 27. apríla 2015, v pondelok 18. mája 2015, v pondelok 6. júla 2015 a v pondelok 7. septembra 2015, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia