Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Theresa Griffin hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Theresa Griffin meddelade att hon hade varit närvarande under sammanträdena måndagen den 20 oktober 2014, måndagen den 24 november 2014, onsdagen den 28 januari 2015, måndagen den 27 april 2015, måndagen den 18 maj 2015, måndagen den 6 juli 2015 och måndagen den 7 september 2015, men att hennes namn inte fanns på närvarolistan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy