Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2066(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2015

Внесени текстове :

A8-0317/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0408

Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

10. Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие [2015/2066(INI)] - . Докладчици: Elisa Ferreira и Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira и Michael Theurer представиха доклада.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Peter Simon, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Matt Carthy, Ashley Fox, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Sander Loones и Esther de Lange.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo и Eva Kaili.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira и Michael Theurer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 25.11.2015.

Правна информация - Политика за поверителност