Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2066(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0317/2015

Předložené texty :

A8-0317/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Hlasování :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0408

Zápis
Úterý, 24. listopadu 2015 - Štrasburk

10. Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem [2015/2066(INI)] - . Zpravodajové: Elisa Ferreira a Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira a Michael Theurer uvedli zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Peter Simon za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Matt Carthy, Ashley Fox za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Sander Loones a Esther de Lange.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo a Eva Kaili.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira a Michael Theurer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 25.11.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí