Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2066(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0317/2015

Indgivne tekster :

A8-0317/2015

Forhandlinger :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0408

Protokol
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg

10. Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning [2015/2066(INI)] - . Ordførere: Elisa Ferreira og Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira og Michael Theurer forelagde betænkningen

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Peter Simon for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Matt Carthy, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Sander Loones og Esther de Lange.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo og Eva Kaili.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira og Michael Theurer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 25.11.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik