Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2066(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0317/2015

Esitatud tekstid :

A8-0317/2015

Arutelud :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Hääletused :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0408

Protokoll
Teisipäev, 24. november 2015 - Strasbourg

10. Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (arutelu)
CRE

Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta [2015/2066(INI)] - . Kaasraportöörid: Elisa Ferreira ja Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira ja Michael Theurer tutvustasid raportit.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Matt Carthy, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Sander Loones ja Esther de Lange.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo ja Eva Kaili.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Elisa Ferreira ja Michael Theurer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.11.2015protokoll punkt 9.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika