Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2066(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0317/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0317/2015

Keskustelut :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0408

Pöytäkirja
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - Strasbourg

10. Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä [2015/2066(INI)] - . Esittelijät: Elisa Ferreira ja Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira ja Michael Theurer esittelivät mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matt Carthy, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Sander Loones ja Esther de Lange.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo ja Eva Kaili.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira ja Michael Theurer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 9.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö