Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2066(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0317/2015

Ingediende teksten :

A8-0317/2015

Debatten :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Stemmingen :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0408

Notulen
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg

10. Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (debat)
CRE

Verslag over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect [2015/2066(INI)] - . Rapporteurs: Elisa Ferreira en Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira en Michael Theurer lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Matt Carthy, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Sander Loones en Esther de Lange.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo en Eva Kaili.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Elisa Ferreira en Michael Theurer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 25.11.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid