Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2066(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0317/2015

Teksty złożone :

A8-0317/2015

Debaty :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Głosowanie :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0408

Protokół
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg

10. Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach [2015/2066(INI)] - . Współsprawozdawcy: Elisa Ferreira i Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira i Michael Theurer przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Peter Simon w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Matta Carthy'ego, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Sander Loones i Esther de Lange.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo i Eva Kaili.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franka Engela, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira i Michael Theurer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 25.11.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności