Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2066(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0317/2015

Predkladané texty :

A8-0317/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0408

Zápisnica
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg

10. Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (rozprava)
CRE

Správa o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku [2015/2066(INI)] - . Spravodajcovia: Elisa Ferreira a Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira a Michael Theurer predstavili správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Peter Simon v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Matt Carthy, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Sander Loones a Esther de Lange.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo a Eva Kaili.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira a Michael Theurer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 25.11.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia