Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2066(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2015

Ingivna texter :

A8-0317/2015

Debatter :

PV 24/11/2015 - 10
CRE 24/11/2015 - 10

Omröstningar :

PV 25/11/2015 - 9.5
CRE 25/11/2015 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0408

Protokoll
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg

10. Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt [2015/2066(INI)] - . Föredragande: Elisa Ferreira och Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira och Michael Theurer redogjorde för betänkandet.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Peter Simon för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Matt Carthy, Ashley Fox för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Sander Loones och Esther de Lange.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo och Eva Kaili.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira och Michael Theurer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 25.11.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy