Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2132(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0333/2015

Внесени текстове :

A8-0333/2015

Разисквания :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0407

Протокол
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург

11. Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. - общ проект (разискване)
CRE

Доклад относно съвместния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет. Докладчици: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (председател на комисията BUDG), José Manuel Fernandes и Gérard Deprez представиха доклада.

Изказаха се: Pierre Gramegna (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Неджми Али, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti и Lefteris Christoforou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno и Zoltán Balczó.

Изказа се Petri Sarvamaa.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Pierre Gramegna и Jean Arthuis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 25.11.2015.

Правна информация - Политика за поверителност