Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2132(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0333/2015

Indgivne tekster :

A8-0333/2015

Forhandlinger :

PV 24/11/2015 - 11
CRE 24/11/2015 - 11

Afstemninger :

PV 25/11/2015 - 9.4
CRE 25/11/2015 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0407

Protokol
Tirsdag den 24. november 2015 - Strasbourg

11. Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europa-Parlamentets delegation i Forligsudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (formand for BUDG), José Manuel Fernandes og Gérard Deprez forelagde betænkningen

Talere: Pierre Gramegna (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand for Kommissionen).

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti og Lefteris Christoforou.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno og Zoltán Balczó.

Indlæg af Petri Sarvamaa.

Talere: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna og Jean Arthuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 25.11.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik